خريد vpn
خبر سلامت سبک زندگی فرهنگ و هنر سرگرمی بازی آنلاین

پنجشنبه 6 خرداد 1389 - 14285 بار مشاهده
Thursday 27 May 2010 - 19:49:52
شناکردن برای آمرزش گناهان!؟؟ (عکس)
شناکردن برای آمرزش گناهان!؟؟ (عکس)
ارتودوکس های روسی معتقدند شنا کردن در سوراخی به فرم صلیب حصرت عیسی و در آب و یخ باعث تجلی حضرت عیسی و تطهیر و پاک کردن شناگران است . این مراسم در رودخانه ای در شهر کوستروما روسیه و در نزدیکی صومعه ای برگزار می شود .

شناکردن برای آمرزش گناهان!؟؟ (عکس) | HiPersian.com

شناکردن برای آمرزش گناهان!؟؟ (عکس) | HiPersian.com

شناکردن برای آمرزش گناهان!؟؟ (عکس) | HiPersian.com

شناکردن برای آمرزش گناهان!؟؟ (عکس) | HiPersian.com

شناکردن برای آمرزش گناهان!؟؟ (عکس) | HiPersian.com

شناکردن برای آمرزش گناهان!؟؟ (عکس) | HiPersian.com

شناکردن برای آمرزش گناهان!؟؟ (عکس) | HiPersian.com

شناکردن برای آمرزش گناهان!؟؟ (عکس) | HiPersian.com

شناکردن برای آمرزش گناهان!؟؟ (عکس) | HiPersian.com

شناکردن برای آمرزش گناهان!؟؟ (عکس) | HiPersian.com

شناکردن برای آمرزش گناهان!؟؟ (عکس) | HiPersian.com

شناکردن برای آمرزش گناهان!؟؟ (عکس) | HiPersian.com

شناکردن برای آمرزش گناهان!؟؟ (عکس) | HiPersian.com

شناکردن برای آمرزش گناهان!؟؟ (عکس) | HiPersian.com

شناکردن برای آمرزش گناهان!؟؟ (عکس) | HiPersian.com

شناکردن برای آمرزش گناهان!؟؟ (عکس) | HiPersian.com

شناکردن برای آمرزش گناهان!؟؟ (عکس) | HiPersian.com

شناکردن برای آمرزش گناهان!؟؟ (عکس) | HiPersian.com

شناکردن برای آمرزش گناهان!؟؟ (عکس) | HiPersian.com

شناکردن برای آمرزش گناهان!؟؟ (عکس) | HiPersian.com

شناکردن برای آمرزش گناهان!؟؟ (عکس) | HiPersian.com

شناکردن برای آمرزش گناهان!؟؟ (عکس) | HiPersian.com

ارسال به دوست

شناکردن برای آمرزش گناهان!؟؟ (عکس)

ارتودوکس های روسی معتقدند شنا کردن در سوراخی به فرم صلیب حصرت عیسی و در آب و یخ باعث تجلی حضرت عیسی و تطهیر و پاک کردن شناگران است . این مراسم در رودخانه ای در شهر کوستروما روسیه و در نزدیکی صومعه ای برگزار می شود .

Best View : IE8, FireFox, Opera, Chrome, 1024X768
© 2010, All Rights Reserved By HiPersian.Com