خريد vpn
خبر سلامت سبک زندگی فرهنگ و هنر سرگرمی بازی آنلاین

شنبه 4 اردیبهشت 1389 - 5853 بار مشاهده
Saturday 24 April 2010 - 18:04:51
2 شعر زيبا از سعدي
2 شعر زيبا از سعدي
گويند مگو سعدي چندين سخن از عشقش —— مي گويم و بعد از من گويند به دوران ها...

وقتی دل سودایی می رفت به بستان ها- بی خویشتنم کردی، بوی گل و ریحان ها

گه نعره زدی بلبل، گه جامه دریدی گل- تا یاد تو افتادم، از یاد برفت آن ها

ای مهر تو در دل ها، وی مهر تو بر لب ها- وی شور تو در سرها، وی سر تو در جان ها

تا عهد تو دربستم، عهد همه بشکستم- بعد از تو روا باشد، نقض همه پیمان ها

تا خار غم عشقت آویخته در دامن- کوته نظری باشد، رفتن به گلستان ها

آن را که چنین دردی از پای دراندازد- باید که فروشوید دست از همه درمان ها

گر در طلبش رنجی، ما را برسد شاید- چون عشق حرم باشد، سهلست بیابان ها

هر تیر که در کیشست، گر بر دل ریش آید- ما نیز یکی باشیم از جمله قربان ها

هر کو نظری دارد، با یار کمان ابرو- باید که سپر باشد، پیش همه پیکان ها

گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش- می گویم و بعد از من گویند به دوران ها

**********

ای یار جفا کرده ی پیوند بریده!این بود وفا داری و عهد تو ندیده

در کوی تو معروفم و از روی تو محرومگرگ دهن آلوده ی یوسف ندریده

ما هیچ ندیدیم و همه شهر بگفتندافسانه ی مجنون به لیلی نرسیده

در خواب گزیده لب شیرین گلنداماز خواب نباشد مگر انگشت گزیده

بس در طلبت کوشش بی فایده کردیمچون طفل دوان در پی گنجشک پریده

مرغ دل صاحبنظران صید نکردیالا به کمان مهره ی ابروی خمیده

میل ات به چه ماند؟ به خرامیدن طاووسغمزت به نگه کردن آهوی رمیده

گر پای به در می نهم از نقطه ی شیرازره نیست تو پیرامن من حلقه کشیده

با دست بلورین تو پنجه نتوان کردرفتیم دعا گفته و دشنام شنیده

روی تو مبیناد دگر دیده ی سعدیگر دیده به کس باز کند روی تو دیده…

منبع : libre.ir
ارسال به دوست

2 شعر زيبا از سعدي

گويند مگو سعدي چندين سخن از عشقش —— مي گويم و بعد از من گويند به دوران ها...

Best View : IE8, FireFox, Opera, Chrome, 1024X768
© 2010, All Rights Reserved By HiPersian.Com