خريد vpn
خبر سلامت سبک زندگی فرهنگ و هنر سرگرمی بازی آنلاین

دو شنبه 11 بهمن 1389 - 12816 بار مشاهده
Monday 31 January 2011 - 01:53:18
تصاویر زندگی خانوادگی سلطان جنگل
تصاویر زندگی خانوادگی سلطان جنگل
شیر جانوری قوی با سری بزرگ، پاهای بزرگ و قوی و دمی بلند از جنس پلنگ‌شکلان (Panthera) است. اندازهٔ بدن او ۱۴۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر و اندازهٔ دم او ۶۷ تا ۱۰۰ سانتیمتر است...

تصاویر زندگی خانوادگی سلطان جنگل| HiPersian.Com

تصاویر زندگی خانوادگی سلطان جنگل| HiPersian.Com

تصاویر زندگی خانوادگی سلطان جنگل| HiPersian.Com

تصاویر زندگی خانوادگی سلطان جنگل| HiPersian.Com

تصاویر زندگی خانوادگی سلطان جنگل| HiPersian.Com

شیر جانوری قوی با سری بزرگ، پاهای بزرگ و قوی و دمی بلند از جنس پلنگ شکلان (Panthera) است. اندازهٔ بدن او ۱۴۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر و اندازهٔ دم او ۶۷ تا ۱۰۰ سانتیمتر است. نوع نر بزرگ تر از ماده است و نرها بر روی گردن و شانهٔ خود دارای یال نیز می باشند. رنگ بدن شیرها بین قهوه ای مایل به زرد و قهوه ای مایل به سرخ متغیّر است. رنگ یال شیرهای نر نیز از زرد روشن تا سیاه متغیّر است. همچون دیگر گربه سانان بزرگ شیرها نیز می توانند به سرعتهای بالا دست یابند و آن را برای مدّت کوتاهی حفظ کنند. در گذشته در آفریقا، خاورمیانه و جنوب آسیا به وفور یافت می شدند ولی اکنون فقط در جنوب صحرای بزرگ در آفریقا و در منطقهٔ حفاظت شده ای در شمال غربی هند زندگی می کنند.

تصاویر زندگی خانوادگی سلطان جنگل| HiPersian.Com

تصاویر زندگی خانوادگی سلطان جنگل| HiPersian.Com

تصاویر زندگی خانوادگی سلطان جنگل| HiPersian.Com

تصاویر زندگی خانوادگی سلطان جنگل| HiPersian.Com

تصاویر زندگی خانوادگی سلطان جنگل| HiPersian.Com

شیر برخلاف مشهور بودن به سلطان جنگل در بیشهها زندگی می کند. این جانور ۲۰ ساعت در روز به استراحت می پردازند. شیرها معمولاً در طول روز به شکار می پردازند ولی در مناطقی که آنها را شکار می کنند تنها در هنگام شب فعّال هستند. آنها گروهی زندگی می کنند و هر گروه متشکّل از سه شیر نر، پانزده ماده و توله هایشان در یک قلمرو مشخّص است. شیرها از قلمرو خود در مقابل بیگانگان که گاهی شیرهای نر غریبه هستند دفاع می کنند. گروه های دیگری نیز هستند که فقط از شیرهای نر مجّرد تشکیل شده اند. شیرها جانورانی مانند گورخر و غزال را برای تغذیه شکار می کنند. آنها جانوران بزرگ تر مانند بوفالوها و زرّافه ها را نیز به صورت دست جمعی و به کمک یکدیگر شکار می کنند. حتّی پرندگان و گاهی کروکدیلها نیز به دست آنها گرفتار می شوند. شکارکردن بیشتر به عهدهٔ شیرهای ماده است.

تصاویر زندگی خانوادگی سلطان جنگل| HiPersian.Com

تصاویر زندگی خانوادگی سلطان جنگل| HiPersian.Com

تصاویر زندگی خانوادگی سلطان جنگل| HiPersian.Com

تصاویر زندگی خانوادگی سلطان جنگل| HiPersian.Com

تصاویر زندگی خانوادگی سلطان جنگل| HiPersian.Com

شیر برخلاف مشهور بودن به سلطان جنگل در بیشهها زندگی می کند. این جانور ۲۰ ساعت در روز به استراحت می پردازند. شیرها معمولاً در طول روز به شکار می پردازند ولی در مناطقی که آنها را شکار می کنند تنها در هنگام شب فعّال هستند. آنها گروهی زندگی می کنند و هر گروه متشکّل از سه شیر نر، پانزده ماده و توله هایشان در یک قلمرو مشخّص است. شیرها از قلمرو خود در مقابل بیگانگان که گاهی شیرهای نر غریبه هستند دفاع می کنند.

ارسال به دوست

تصاویر زندگی خانوادگی سلطان جنگل

شیر جانوری قوی با سری بزرگ، پاهای بزرگ و قوی و دمی بلند از جنس پلنگ‌شکلان (Panthera) است. اندازهٔ بدن او ۱۴۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر و اندازهٔ دم او ۶۷ تا ۱۰۰ سانتیمتر است...

Best View : IE8, FireFox, Opera, Chrome, 1024X768
© 2010, All Rights Reserved By HiPersian.Com