خريد vpn
خبر سلامت سبک زندگی فرهنگ و هنر سرگرمی بازی آنلاین

چهارشنبه 31 شهریور 1389 - 17271 بار مشاهده
Wednesday 22 September 2010 - 12:50:17
مكان‌هاي ديدني كرمان + تصوير
مكان‌هاي ديدني كرمان + تصوير
اين بنا از قسمتهاي مختلف چون عمارت سردر، عمارت شاه نشين و حمام تشكيل شده است. شبكه آبرساني و فواره‌هاي آن از قسمتهاي مهم آن محسوب مي‌گردد. اين باغ در...

مكان هاي ديدني كرمان

مکانهای تاریخی کرمان

باغ شاهزاده (شازده): این باغ به دستور عبدالحمید میرزا فرمانفرما ناصرالدوله حاکم کرمان در دوره قاجاریه ساخته شده است. بنای آن متاثر از معماری فرانسوی است و شروع ساخت آن سال 1297 هجری قمری می باشد. این بنا از قسمتهای مختلف چون عمارت سردر، عمارت شاه نشین و حمام تشکیل شده است. شبکه آبرسانی و فواره های آن از قسمتهای مهم آن محسوب می گردد. این باغ در شش کیلومتری ماهان و 35 کیلومتری جنوب شرقی کرمان قراردارد.

مكان هاي ديدني كرمان + تصوير | HiPersian.com

باغ شاهزاده کرمان

مكان هاي ديدني كرمان + تصوير | HiPersian.com

باغ شاهزاده کرمان

مكان هاي ديدني كرمان + تصوير | HiPersian.com

نمای باغ شاهزاده از در ورودی

مكان هاي ديدني كرمان + تصوير | HiPersian.com

باغ شاهزاده- محل استقرار حاکم

مكان هاي ديدني كرمان + تصوير | HiPersian.com

در ورودی باغ

مكان هاي ديدني كرمان + تصوير | HiPersian.com

دیوارهای باغ

مكان هاي ديدني كرمان + تصوير | HiPersian.com

قسمت دیگری از باغ شاهزاده

مكان هاي ديدني كرمان + تصوير | HiPersian.com

نمایی از اتاق های باغ

حمام گنجعلیخان: ساخته شده در قرن یازده هجری قمری و در دوره صفویه است. مساحت آن 1300 متر مربع و بانی آن گنجعلیخان حاکم کرمان و سازنده آن سلطان محمد معمار یزدی می باشد. دارای قسمتهای مختلفی چون گرمخانه، خزینه و رخت کن می باشد. رختکن ها از 6 غرفه مجزا برای اقشار مختلف تشکیل می شده است. آب حمام از قنات تامین می شد و تا سال 1316 هم حمام دایر بوده است. در سال 1350 موزه شده است.

مكان هاي ديدني كرمان + تصوير | HiPersian.com

حمام گنجعلی خان

مكان هاي ديدني كرمان + تصوير | HiPersian.com

حمام گنجعلی خان

مكان هاي ديدني كرمان + تصوير | HiPersian.com

خزینه حمام

مكان هاي ديدني كرمان + تصوير | HiPersian.com

خزینه حمام

مكان هاي ديدني كرمان + تصوير | HiPersian.com

حمام گنجعلی خان

میدان گنجعلیخان: قرن یازده هجری قمری دوره صفویه ساخته شده است- مساحت میدان 5000 متر مربع – این میدان مرکز اقتصادی و فرهنگی شهر کرمان بوده که هم اکنون نیز نزدیک بازار کرمان می باشد. ضرابخانه و موزه گنجعلیخان نیز در همین میدان قرار دارد

مكان هاي ديدني كرمان + تصوير | HiPersian.com

موزه و ضرابخانه گنجعلی خان

مكان هاي ديدني كرمان + تصوير | HiPersian.com

میدان گنجعلی خان

مكان هاي ديدني كرمان + تصوير | HiPersian.com

میدان گنجعلی خان

مكان هاي ديدني كرمان + تصوير | HiPersian.com

میدان گنجعلی خان

ارسال به دوست

مكان‌هاي ديدني كرمان + تصوير

اين بنا از قسمتهاي مختلف چون عمارت سردر، عمارت شاه نشين و حمام تشكيل شده است. شبكه آبرساني و فواره‌هاي آن از قسمتهاي مهم آن محسوب مي‌گردد. اين باغ در...

Best View : IE8, FireFox, Opera, Chrome, 1024X768
© 2010, All Rights Reserved By HiPersian.Com